Uit de diepe slaap gehaald?

De rechtbank Limburg heeft de Hoge Raad, in het vonnis van 10 april 2019, vier prejudiciële vragen gesteld inzake de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel.

Op 18 september 2019 is het advies van AG De Bock aan de Hoge Raad gepubliceerd. Een AG adviseert de Hoge Raad bij een juridisch probleem. De AG brengt aan de Hoge Raad een onafhankelijk advies uit.

Het standpunt van AG De Bock is dat goed werkgeverschap op grond van artikel 7:611 BW in principe met zich meebrengt dat een werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet “slapend” in dienst mag houden. Vooral niet als het uitgangspunt hiervan het “ontlopen” van de transitievergoeding is.

Volgens AG De Bock hoeft in redelijkheid niet van de werkgever verwacht te worden dat deze instemt met de beëindiging van het dienstverband met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer, als er sprake is van een van de volgende situaties:

  1. Er is voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemer een reële kans op re-integratiemogelijkheden;
  2. De werkgever wordt ondanks de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding op onredelijk hoge kosten gejaagd.

Het advies van De Bock aan de Hoge Raad is: werkgevers zijn gehouden om het slapende dienstverband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers, met wederzijds goedvinden, te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. De Hoge Raad zal over de prejudiciële vragen nog wel een uitspraak moeten doen, wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet bekend. In de regel volgt de Hoge Raad het advies van de AG. Of dit ook in dit geval zo zal zijn, dient te worden afgewacht.

Heeft u zelf als werkgever of werknemer te maken met een slapend dienstverband? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met een van de ervaren arbeidsrecht specialisten van Vallei Advocaten & Mediators te Ede zodat zij u verder kunnen adviseren.  Een advocaat in Rhenen inschakelen of een van de omliggende plaatsen? Wij beperken ons niet tot Ede!

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators