Contact

3 + 0 = ?

Contact Informatie

Wij zijn op werkdagen dagelijks bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur

Adres

Kantoor : Da Vincilaan 5b, 6716 WC Ede

Email: info@vallei-advocaten.nl

Telefoon

+ 31 (0) 318 – 61 91 21

De tarieven

Het honorarium dat voor een zaak wordt afgesproken, is afhankelijk van een aantal factoren waarbij onder meer de complexiteit van de zaak, de specialisatie van de advocaat en een eventuele spoedeisendheid een rol spelen. Uitgangspunt is een vergoeding voor de bestede tijd (uurtarief). Het afgesproken honorarium is altijd exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw en exclusief bijkomende kosten. Bij het innemen van een zaak worden met u duidelijke afspraken gemaakt over het tarief en de bijkomende kosten. Onder de bijkomende kosten moet worden gedacht aan kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels en de inhuur van externe deskundigen. Afhankelijk van de zaak kan een voorschot worden gevraagd. Alle afspraken worden in een opdrachtbevestiging vastgelegd. Bij de declaratie wordt een specificatie van de bestede tijd en bijkomende kosten overgelegd. In beginsel wordt elke maand gedeclareerd.

Vallei Advocaten & Mediators neemt ook kwesties in behandeling die op basis van een ‘toevoeging’ door de Raad voor de Rechtsbijstand worden gefinancierd. Indien de Raad voor Rechtsbijstand een financiering toekent, is de cliënt(e) een eigen bijdrage verschuldigd. Bijkomende kosten kunnen buiten de financiering vallen, deze zullen door de cliënt(e) zelf moeten worden voldaan.

Wij zijn op grond van de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving gehouden uw identiteit aan de hand van uw legitimatiebewijs en/of een recent uittreksel uit het handelsregister vast te stellen. Wij zullen u hier dan ook steeds naar vragen.